.

-|- ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ-|-

 
 
 
 

 

  หน้าหลัก    ��������������������������������������� 
���������������������������������������
 
ข้อมูลทั่วไป
 
     ชื่อโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ตั้ง 79  หมู่ 6  ตำบล เสาธงหิน อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  เขต 2  โทร.02-5950240  โทรสาร.02-9033089 Email:chalerm@chalerm60.ac.th website:www.chalerm60.ac.th   เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน  52 ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ หมู่ 6 หมู่ 7  ตำบลเสาธงหิน  
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
  
             โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในปีพุทธศักราช ๒๕๓๖  บริษัทบางใหญ่เรียลเอสเตท จำกัดโดยนายสายัณห์  มั่นเหมาะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีความประสงค์ที่จะจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาและอนุบาลขึ้นภายในพื้นที่โครงการบางใหญ่ซิตี้เซ็นเตอร์  (ชื่อเดิม)  เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสเทิดพระเกียรติ  ๖๐  พรรษา  ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  และในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  มีพระชนมายุครบ  ๓๖  พรรษา   ซึ่งเป็นการสนับสนุนการจัดการศึกษาของชาติ    การจัดตั้งโรงเรียนในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก     นายทวีป  ทวีพานิช  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ซึ่งดำรงผู้ว่าราชการในขณะนั้น และบริษัทบางใหญ่เรียลเอสเตท จำกัด  ได้มอบให้เป็นสมบัติของทางราชการ    ซึ่งประกอบด้วย อาคารเรียนประถมศึกษา ๑ หลัง  และอาคารเรียนของอนุบาล ๑ หลัง   
อาคารประถม            อาคารอนุบาล
    บริษัทบางใหญ่เรียลเอสเตท มอบที่ดินของบริษัทให้ จำนวน ๔ ไร่ ๒๘ ตารางวา และเช่าที่ธรณีสงฆ์วัดราษฎร์ประคองธรรม จำนวน ๖  ไร่เศษ รวมเป็นที่ดินทั้งหมด จำนวน ๑๐ ไร่   ๑  งาน  ๕๒  ตารางวา   ในการเช่าที่ดินระยะยาว  บริษัทได้ออกค่าเช่าให้   คิดเป็นค่าที่ดินทั้งสิ้นประมาณ  ๒๙,๗๒๐,๐๐๐   บาท (ยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  ได้ทำการก่อสร้างอาคารอนุบาล วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๓๖  และเปิดทำการ สอนในระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑    ในปีการศึกษา ๒๕๓๗  
 
วิสัยทัศน์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เป็นโรงเรียนยอดนิยมของจังหวัดนนทบุรี
สร้างเสริมความรู้ คุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
ด้วยกระบวนการลูกเสือภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
พันธกิจ
ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
อัตลักษณ์    รอบรู้วิชาการ สร้างสรรค์กิจกรรม คุณธรรมนำชีวิต
 
เอกลักษณ์   วินัย สร้างได้ด้วยกระบวนการลูกเสือ
 
คำขวัญ       รอบรู้วิชาการ สร้างสรรค์กิจกรรม คุณธรรมนำชีวิต
 
ปณิธาน       ลูกเฉลิมพระเกียรติ มีศักดิ์ มีศรี ด้วยความดีและความสามารถ
  

 

 

 
 
       
e-office : รับส่งหนังสือราชการ
User :
Pass :   

 

 


 http://www.chalerm60.ac.th

 
 
 
กันยานยน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 24 กันยานยน 2564
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.2.4
คุณเข้าชมลำดับที่ 838,207
 
:โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
79 หมู่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
Tel : 02-5950240  Fax : 02-9033089
Email : chalerm@chalerm60.ac.th